Trẻ 3 tuổi còn học được bộ học liệu Glenn Doman toán học không?

Đối với trẻ trên 3 tuổi thì não trái của trẻ đã bắt đầu phát triển mạnh. Trẻ có tư duy logic rõ ràng và việc học bộ thẻ dotcard sẽ trở nên khó đối với trẻ. Mọi thứ đối với bây giờ đều phải có lý do rõ ràng và trẻ trẻ cảm thấy chấp nhận thì mới tiếp thu được.
Trẻ dưới 3 tuổi thì não của trẻ làm việc theo cơ chế thu nạp kiến thức một cách tự nhiên và cũng không cần quy tắc hay lý do gì cả. Điển hình là trẻ dưới 3 tuổi học tiếng mẹ đẻ rất thành thạo. Dù là bất cứ ngôn ngữ nào thì cũng đều bất quy tắc và trẻ vẫn học tốt.
Như vậy để dạy trẻ học toán trên 3 tuổi chúng ta cần phải cho trẻ hiểu được khái niệm cụ thể thì mới có thể dung nạp tốt được.
Như vậy ở đây có thể kết luận rằng: vẫn có trẻ trên 3 tuổi học tốt bộ dotcard và cũng nhiều trẻ không học được. Điều chúng ta làm bây giờ phải thật kiên trì dạy cho trẻ hiểu khái niệm số lượng là như thế nào. Bạn có thể dùng bộ dotcard hoặc que đếm, hạt đậu, nút áo v.v.. để dạy trẻ về số lượng.
Cách dạy phải kết hợp với chơi và học thì mới hiệu quả được.
Chúc các bạn thành công.
Tham khảo thêm: Tuổi nào nên bắt đầu dạy dot card Glenn Doman cho trẻ

Share This Post

Post Comment