Bộ học liệu Glenn Doman dạy trẻ thế giới xung quanh

Bộ học liệu Glenn Doman dạy trẻ thế giới xung quanh gồm:
– 300 Thẻ khổ A5 (21x15cm) in hai mặt. Một mặt hình và một mặt chữ
– Tất cả các thẻ đều có cán màng 2 mặt bảo vệ chống chói và chống thấm nước.
– Bộ flashcard gồm 15 chủ đề cơ bản cho trẻ đầy đủ nhất:

Giá sản phẩm: 950.000 VNĐ
Xuất xứ: Việt Nam
Khối lượng: 4kg
Điện thoại đặt hàng: 0909.11.66.02

Video giới thiệu bộ thế giới xung quanh:

Hình sản phẩm:
Bộ học liệu Glenn Doman dạy trẻ thế giới xung quanh

Bộ học liệu Glenn Doman dạy trẻ thế giới xung quanh

Bộ học liệu Glenn Doman dạy trẻ thế giới xung quanh

Bộ học liệu Glenn Doman dạy trẻ thế giới xung quanh

Bộ học liệu Glenn Doman dạy trẻ thế giới xung quanh

Bộ học liệu Glenn Doman dạy trẻ thế giới xung quanh

Bộ học liệu Glenn Doman dạy trẻ thế giới xung quanh

Bộ học liệu Glenn Doman dạy trẻ thế giới xung quanh

Bộ học liệu Glenn Doman dạy trẻ thế giới xung quanh

Bộ học liệu Glenn Doman dạy trẻ thế giới xung quanh

Bộ học liệu Glenn Doman dạy trẻ thế giới xung quanh

Bộ học liệu Glenn Doman dạy trẻ thế giới xung quanh

Bộ học liệu Glenn Doman dạy trẻ thế giới xung quanh

Bộ học liệu Glenn Doman dạy trẻ thế giới xung quanh

Bộ học liệu Glenn Doman dạy trẻ thế giới xung quanh

Bộ học liệu Glenn Doman dạy trẻ thế giới xung quanh

Bộ học liệu Glenn Doman dạy trẻ thế giới xung quanh

Share This Post

Post Comment